• Legemiddelindustriens bransjeregler7.1 Generelle krav

    7.1 Generelle krav

    Reklame for Legemidler skal være nøktern og saklig. Den skal fremme rasjonell bruk.

    Reklamen må ikke gi et misvisende eller overdrevet bilde av et Legemiddels egenskaper og medisinske verdi.

    Reklamen må ikke føre til bruk av Legemidlet som ikke er medisinsk begrunnet.