• Legemiddelindustriens bransjeregler6.2 Merking av Reklame, herunder content marketing

  6.2 Merking av Reklame, herunder content marketing

  Det skal til enhver tid være tydelig hvem som står bak Reklamen.

  Reklame som formidles sammen med redaksjonelt stoff, skal tydelig merkes med «ANNONSE» eller tilsvarende.

  Det samme gjelder annen type informasjon om et Legemiddel, terapiområde eller en sykdom, dersom et Medlemsfirma står bak, betaler for eller på annen måte besørger eller medvirker til publisering/distribusjon. Slik informasjon skal ikke utformes slik at det kan tolkes å være uavhengig redaksjonelt stoff.

  Veiledning
  All betalt produktomtale, inkludert «content marketing», ansees som Reklame og skal følge reglene som gjelder Reklame.
  Punkt 6.2 gjelder f.eks. for annonsebilag eller annen type media hvor (tilsynelatende redaksjonell) informasjon i favør av enkelte produkter, behandlingsmuligheter eller et Medlemsfirma er betinget av Medlemsfirmaets annonsering.
  Bilaget/informasjonen skal da være tydelig merket slik at det fremstår som Reklame og ikke som uavhengig redaksjonelt stoff. Reglene for Reklame, jf. herunder henholdsvis kapittel 7 og kapittel 8, kommer til anvendelse.
  Dersom et Medlemsfirma har skrevet, bestilt, organisert og/eller finansiert en (fag)artikkel som publiseres, skal det tydelig fremgå hvilke relasjoner artikkelforfatter(ne) har til Medlemsfirma og hvordan finansieringen har vært ordnet.