• Legemiddelindustriens bransjeregler6.1 Ingen skjult hensikt

    6.1 Ingen skjult hensikt

    Reklamemateriell skal ikke utformes slik at den egentlige hensikt skjules.

    Forespørsler om avtale med Helsepersonell skal ikke skje på en fordekt måte.

    Markedsundersøkelser skal ikke være skjult Reklame.

    Kliniske studier, ikke-intervensjonsstudier og andre typer studier for å kartlegge Legemidlers effekt og bivirkninger i klinisk bruk skal ikke være fordekt Reklame. Slike studier skal gjennomføres i en vitenskapelig hensikt.