• Legemiddelindustriens bransjeregler5.4 Audio-visuell kommunikasjon, herunder film, DVD og interaktiv kommunikasjon

    5.4 Audio-visuell kommunikasjon, herunder film, DVD og interaktiv kommunikasjon

    Ved audio-visuell kommunikasjon, herunder film, DVD og interaktiv kommunikasjon som f.eks. live streaming skal obligatorisk informasjon deles i samsvar med bestemmelsene i henholdsvis punkt 5.2.3 eller 5.2.4 over. Når kommunikasjonen skjer overfor Helsepersonell kan obligatorisk informasjon meddeles i et dokument som er tilgjengelig for alle personer som ser på, eventuelt deltar, eller ved at informasjonen er inkludert direkte i den audio-visuelle kommunikasjonen selv. I så fall må det være klart og tydelig hvordan denne informasjonen gjøres tilgjengelig.