• Legemiddelindustriens bransjeregler5.3 Elektronisk og digital kommunikasjon

    5.3 Elektronisk og digital kommunikasjon

    Ved elektronisk eller digital markedsføring slik som e-nyhetsbrev, e-poster, app’er og lignende skal obligatorisk informasjon deles i samsvar med bestemmelsene i henholdsvis punkt 5.2.3 eller 5.2.4 over.

    Markedsføringshenvendelser til fysiske personer ved e-post eller andre elektroniske kommunikasjonsmetoder rettet mot enkeltindivid er bare tillatt dersom mottakeren har forhåndssamtykket til dette.