• Legemiddelindustriens bransjeregler5.1 Alle plattformer

    5.1 Alle plattformer

    Reglene gjelder uavhengig av hvilket/hvilken format/plattform/kanal som benyttes, og både muntlig, trykt, elektronisk og digital kommunikasjon er omfattet.