• Legemiddelindustriens bransjeregler3.1 Høy etisk standard

  3.1 Høy etisk standard

  Legemiddelreklame skal til enhver tid holde en høy etisk standard.

  Reklame for Legemidler skal:
  a) Aldri være slik at den diskrediterer eller reduserer tilliten til farmasøytisk industri
  b) Alltid være av en slik art at den tar hensyn til Legemidlers særegenhet, samt mottakers ståsted

  Legemiddelreklame skal ikke være støtende.

  De krav som fremkommer av dette punkt 3.1 skal også legges til grunn for Medlemsfirmaets øvrige aktiviteter.