• Legemiddelindustriens bransjeregler29.2 Godkjenning av Reklame

    29.2 Godkjenning av Reklame

    Reklamemateriell må ikke benyttes uten at det i endelig form, uten ytterligere endringer av noe slag, er gjennomgått og godkjent av Medlemsfirmaets vitenskapelige tjeneste. Den som godkjenner reklamemateriell kan ikke være ansvarlig for utforming av Reklamen.

    Reklamemateriell som fortsatt skal brukes skal re-godkjennes innenfor på forhånd definerte intervaller for å sikre at informasjonen er oppdatert og i samsvar med gjeldende regelverk. Intervallene skal godkjennes som del av førstegangsgodkjenning av Reklamen.