• Legemiddelindustriens bransjeregler29.1 Ansvar for Medlemsfirmaets Reklame

    29.1 Ansvar for Medlemsfirmaets Reklame

    Hvert Medlemsfirma må opprette en vitenskapelig tjeneste som er ansvarlig for selskapets Reklame.

    Medlemsfirma skal implementere prosedyrer for godkjenning av materiell og aktiviteter som sikrer etterlevelse av bransjeregelverket og relevante lover og forskrifter.

    Det skal utnevnes en reklameansvarlig eller  compliance officer som skal ha ansvaret for  klarering av alt reklamemateriell før utgivelse. Vedkommende må være lege, farmasøyt (cand. pharm) eller person med tilsvarende kompetanse som etter søknad er godkjent av LMI. Medlems-firmaene må melde inn navn, kvalifikasjon og stillingstittel for reklameansvarlig til Rådets sekretariat.