• Legemiddelindustriens bransjeregler29.1 Ansvar for Medlemsfirmaets Reklame

    29.1 Ansvar for Medlemsfirmaets Reklame

    Hvert Medlemsfirma må opprette en vitenskapelig tjeneste som er ansvarlig for selskapets Reklame.

    Medlemsfirmas skal implementere prosedyrer for godkjenning av materiell og aktiviteter som sikrer etterlevelse av bransjeregelverket og relevante lover og forskrifter.

    Det skal utnevnes en reklameansvarlig eller compliance officer som skal ha ansvaret for klarering av alt reklamemateriell før utgivelse.

    Vedkommende må være lege, farmasøyt eller person med tilsvarende kompetanse som etter søknad er godkjent av LMI.