• Legemiddelindustriens bransjeregler28.7 Oversikt over ansatte

    28.7 Oversikt over ansatte

    Medlemsfirma skal på forespørsel fra LMI gi en oversikt over ansatte som innholder relevant  informasjon om opplæring for den enkelte i  forhold til Regelverket.

    Det er Medlemsfirmaets ansvar å påse at ansatte som er pliktige til å ta kurs fullfører det i tide.

    Veiledning
    Det er Medlemsfirmaenes ansvar at listene som på oppfordring sendes til LMI  inneholder oppdaterte og korrekte opplysninger.