• Legemiddelindustriens bransjeregler28.6 Opplæring av alle ansatte som har kundekontakt

  28.6 Opplæring av alle ansatte som har kundekontakt

  28.6.1  LMIs e-læringskurs

  LMIs e-læringskurs er utarbeidet for å styrke kunnskapen om reklamereglene i hele organisasjonen i Medlemsfirmaene.

  Kurset avsluttes med en slutt-test, og det utstedes kursbevis.

  LMI kan kreve gebyr for gjennomføring av kurset.  Se veiledningen for gjeldende gebyrsats.

  28.6.2  Ansatte-grupper

  LMIs e-læringskurs er obligatorisk for alle som har kundekontakt i bred forstand.

  Dette omfatter normalt følgende ansatte:

  • Daglig leder/Adm. direktør/Country Manager
  • Markedssjef/direktør
  • Salgssjef/direktør
  • Produktsjef
  • Produktspesialist
  • Distriktssjef salg
  • Legemiddelkonsulent
  • Medisinsksjef/direktør
  • Medisinsk rådgiver
  • Compliance officer
  • CRA-er
  • Registreringssjefer og medarbeidere
  • Informasjonssjef/direktør
  • Markedskoordinator
  • Informasjonsmedarbeider
  • Marked Access medarbeidere og sjefer
  • Andre som har arrangement-, produkt- eller kundeansvar

  Eksempeliste over ansatte som normalt ikke trenger å gjennomføre kurset:

  • HR-sjef og HR-medarbeider
  • Fabrikkdirektør/sjef og rene produksjonsmedarbeidere eller teknikere
  • Kantinemedarbeider
  • Sekretær/Office funksjoner som kun arbeider internt/med interne oppgaver
  • Regnskapsmedarbeider

  Det er en forutsetning at disse ikke har arrangement-, produkt- eller kundeansvar.

  28.6.3  Tidsfrist

  Nyansatte skal gjennomføre kurset før første selvstendige kundekontakt og uansett før utløpet av tredje måned etter tiltredelse.

  Styret i LMI kan beslutte at det skal være obligatorisk å gjenta kurset med jevne mellomrom.

  28.6.4  Oversikt over ansatte

  Alle Medlemsfirma er pliktig å sende en oversikt over hvem som skal ta kurset til LMI.

  Denne oversikten skal inneholde for de ansatte som skal gjennomføre kurset;

  • Navn
  • Stilling
  • Avdeling
  • E-post

  Oversikten skal også innholde:

  • Totalt antall ansatte
  • Totalt antall ansatte som ikke trenger kurset

  Det er Medlemsfirmaets ansvar å sørge for at denne oversikten holdes oppdatert.

  28.7 Adgang til å delta på kurs som gir tellende timer

  Et mindre antall ansatte i Medlemsfirma kan delta som vanlig betalende kursdeltakere på kurs som gir godkjente og tellende timer i legers videre- og etterutdanning når hensikten er faglig oppdatering. Deltagelse krever forhåndsgodkjenning av Rådets sekretariat. Godkjenning forutsetter normalt at andelen deltakere fra Medlemsfirma er høyst 10% av totalt antall deltakere på det aktuelle kurs. Innvilget søknad gir ikke rett til deltagelse. Det er kursarrangøren som bestemmer deltagelse.

  Veiledning
  Punkt 28.6.1 LMIs e-læringskurs
  Gebyr for e-læringskurset er p.t. kr. 1000 pr. ansatt. Gebyret faktureres Medlemsfirmaet.
  Punkt 28.6.3 Tidsfrist
  Kravet om gjennomført e-læringskurs ble innført i 2016 med en overgangsordning for eksisterende ansatte.
  Kravet for «nyansatte» gjelder ikke dersom den nyansatte allerede har gjennomført kurset (f.eks. hos tidligere arbeidsgiver) og dette ikke er så lenge siden at det er obligatorisk å gjenta kurset.
  Punkt 28.6.4 Oversikt over ansatte
  Basert på oversiktene som mottas fra Medlemsfirmaene, vil LMI sende e-post til nyansatte, eventuelt andre som skal ta kurset, med nødvendig informasjon for den ansattes gjennomføring av kurset. Det er Medlemsfirmaenes ansvar at listene er oppdaterte, fullstendige og inneholder riktige e-postadresser.