• Legemiddelindustriens bransjeregler28.4 Opplæring av legemiddelkonsulenter

  28.4 Opplæring av legemiddelkonsulenter

  Legemiddelkonsulenter skal gis tilstrekkelig opplæring av eller på vegne av Medlemsfirmaet de er ansatt i, og skal ha tilstrekkelig fagkunnskap til å kunne presentere informasjon om Medlemsfirmaets produkter på en nøyaktig og ansvarsfull måte.

  Opplæringen er todelt, og består av en medisinsk del og en regelverksdel (Lov- og bransjekurs).

  Legemiddelkonsulenter må ha grunnleggende medisinske og farmakologiske kunnskaper. Dette anses oppfylt ved:

  1. bestått godkjent legemiddelkonsulentopplæring fra Norge, Sverige eller Danmark
  2. utdanning som lege, tannlege, sykepleier, veterinær, provisorfarmasøyt/master i farmasi eller reseptarfarmasøyt/bachelor i farmasi
  3. annen relevant yrkesbakgrunn og/eller annen utdanning som gjør at vedkommende etter søknad til LMI anses som kvalifisert uten å oppfylle punkt 1 eller 2

  Legemiddelkonsulenter må i tillegg ha bestått Lov- og bransjekurset som LMI arrangerer. Det arrangeres et eget OTC Lov- og bransjekurs for konsulenter som bare skal arbeide mot apotek.

  Veiledning
  Alle som arbeider som legemiddelkonsulent i Medlemsfirma skal være kvalifisert og registrert hos LMI.
  Legemiddelkonsulenter skal ha grunnleggende medisinske og farmakologiske kunnskaper samt ha god kjennskap til de lover og regler som danner rammene rundt forskning, distribusjon og markedsføring av medisiner i Norge.
  Legemiddelkonsulentopplæringen finnes for tiden ikke i Norge, men det er mulig å ta utdanningen i Danmark eller Sverige. I Danmark består opplæringen av tre moduler, og avsluttes med eksamen. I Norge kreves modulene 1, 2 og 4 (I+II). I Sverige gjennomføres utdanningen via selvstudium og eksamen. Eksamen er delt inn i tre deler, og man kan ta eksamen til forskjellige tider, men alt må gjennomføres innen maksimalt 2 år. Alt om den svenske utdanningen finnes på www.lakemedelsakademin.se
  Ansatte i Medlemsfirmaene som har relevant kompetanse kan søke om fritak for utdanningskravet. Kriterier for fritak fra medisinsk del er akademisk utdanning (fagkombinasjon vurderes i det enkelte tilfelle) og/eller relevant arbeidserfaring. Søknad om fritak sendes til lmi@lmi.no. Det er Medlemsfirmaet som søker fritak for den enkelte ansatte.
  LMIs Lov- og bransjekurs er obligatorisk for legemiddelkonsulentene og alle som har utadrettede aktiviteter overfor Helsepersonell som del av sine arbeidsoppgaver, f.eks. medisinske rådgivere, men er også åpent for andre i eller utenfor industrien som ønsker oppdatering av lovverket for forskning, godkjenning og markedsføring av Legemidler. Kurset arrangeres normalt hver høst.