• Legemiddelindustriens bransjeregler28.4 Legemiddelkonsulentenes virksomhet

  28.4 Legemiddelkonsulentenes virksomhet

  Legemiddelkonsulentene må handle i samsvar med disse Reglene og offentlige lover og  forskrifter.

  Legemiddelkonsulentene må utføre sine oppgaver etisk og ansvarlig.

  Under hvert besøk må legemiddelkonsulentene  gi til Helsepersonell som de besøker, eller sørge for å ha tilgjengelig for dem, all obligatorisk  informasjon, jf. punkt 8.2, om hvert Legemiddel som presenteres, herunder informasjon om pris og refusjonsstatus.

  Legemiddelkonsulentene må omgående meddele sitt Medlemsfirma all informasjon de måtte motta i forhold til bruken av Legemidlet de presenterer, og da særlig opplysninger om bivirkninger.

  Legemiddelkonsulentene må forsikre seg om at besøksfrekvensen, tidspunkt for besøk og lengden på besøk hos Helsepersonell, apotek og sykehus eller andre steder Helsepersonell er ansatt, verken i form eller innhold skaper problemer eller er  ubeleilig for de som besøkes.

  Legemiddelkonsulentene må aldri i kontakt med Helsepersonell bevisst skjule sin identitet eller hvilket Medlemsfirma de representerer.