• Legemiddelindustriens bransjeregler28.2 Legemiddelkonsulenter

    28.2 Legemiddelkonsulenter

    En legemiddelkonsulent er en ansatt i Medlemsfirma som har utadrettete salgs- og markedsføringsaktiviteter rettet mot Helsepersonell som del av sine arbeidsoppgaver.

    Kravet om opplæring av legemiddelkonsulenter i punkt 28.4 gjelder også andre ansatte i Medlemsfirmaene som har utadrettede  aktiviteter rettet mot Helsepersonell som del av sine arbeidsoppgaver, f.eks. medisinske rådgivere. Se veiledningen for overgangsordning.

    Veiledning
    For eksisterende ansatte som ikke ble ansett som legemiddelkonsulenter før ikrafttredelsen av disse Reglene, gis fritak fra kravet om Lov- og bransjekurs ut kalenderåret 2018.