• Legemiddelindustriens bransjeregler27.9 Åpenhet og offentliggjøring

    27.9 Åpenhet og offentliggjøring

    Alle Medlemsfirmaer må årlig offentliggjøre en liste over hvilke Pasient- og brukerorganisasjoner de gir økonomisk bidrag og signifikante ikke-økonomisk bidrag.

    For rapportering, offentliggjøring og  oppbevaringsplikt gjelder reglene i punkt 26.2 så langt de passer.

    Dette skal omfatte en kort prosjektbeskrivelse slik at det er lett å forstå betydningen og omfanget. Beskrivelsen skal også omfatte de totale kostnadene oppgitt i beløp. For signifikante ikke-økonomiske bidrag som ikke kan oppgis i verdi skal det på en klar og tydelig måte beskrives hvilken nytte Pasient- og brukerorganisasjonen har av ikke-økonomiske bidrag. Informasjonen kan gis på nasjonalt eller europeisk plan, og skal oppdateres minst en gang i året.

    De skriftlige avtalene med Pasient- og brukerorganisasjoner skal inneholde en klausul om åpenhet om tjenester som blir utført av Medlemsfirmaet.