• Legemiddelindustriens bransjeregler27.8 Bruk av logo eller annet materiell som tilhører partene

    27.8 Bruk av logo eller annet materiell som tilhører partene

    Et Medlemsfirmas offentlige bruk av en Pasient- og brukerorganisasjons logo eller annet materiell, krever en skriftlig tillatelse fra organisasjonen. Når man søker om tillatelse, må det klart og tydelig opplyses om hensikten og på hvilken måte logoen og/eller materiellet skal brukes.

    Logoer/materiell skal ikke brukes på en slik måte at det skapes forestillinger om avhengighet mellom Pasient- og brukerorganisasjonen og Medlemsfirmaet.