• Legemiddelindustriens bransjeregler27.6 Pasient- og brukerorganisasjonenes uavhengighet

  27.6 Pasient- og brukerorganisasjonenes uavhengighet

  I forbindelse med samarbeid med legemiddelindustrien skal det ikke legges føringer på faglige og interessepolitiske oppfatninger som Pasient- og brukerorganisasjonen har.

  Et Medlemsfirma skal ikke samhandle med en Pasient- og brukerorganisasjon i den hensikt å utilbørlig fremme salg, bruk eller omtale av et bestemt Legemiddel.

  Veiledning
  Medlemsfirmaer skal ikke påvirke teksten i materiellet fra Pasient- og brukerorganisasjonen på en slik måte at det favoriserer egne forretningsinteresser. Dette hindrer ikke firmaene i å rette på faktiske feil. Pasient- og brukerorganisasjoner kan be firmaer om utkast til tekst fra et åpent og vitenskapelig perspektiv.
  For forbudet mot utilbørlig påvirkning vises til veiledning til punkt 14.7