• Legemiddelindustriens bransjeregler27.11 Arrangement og dekning av utgifter

    27.11 Arrangement og dekning av utgifter

    Reglene i kapittel 18 gjelder tilsvarende så langt de passer for møter i regi av Pasient- og brukerorganisasjoner.

    I forbindelse med faglige arrangement, skal det som dekkes av Medlemsfirmaet begrenses til reise, måltider, innkvartering og registreringsavgifter. Slik dekning av utgifter skal bare tilbys personer som er godkjente deltakere.

    I unntakstilfeller, som i tilfeller med et klart behov for hjelp (f.eks. nedsatt funksjonsevne), kan man dekke kostnader for måltider under reise, innkvartering og registreringsavgifter for ledsagende personer.

    Medlemsfirmaer kan ikke organisere eller finansiere deltakelse på arrangement som finner sted utenfor Norge, med mindre: a) de fleste som er invitert er fra et annet land enn Norge, slik at det vil være fornuftig å holde arrangementet i dette andre landet, eller b) arrangementet holdes i utlandet på grunn av lokal tilhørighet av faglig ekspertise.