• Legemiddelindustriens bransjeregler27.10 Økonomiske bidrag fra ett enkelt Medlemsfirma

    27.10 Økonomiske bidrag fra ett enkelt Medlemsfirma

    Eksklusivitetsavtaler er ikke tillatt.

    Et Medlemsfirma skal ikke kreve å være den eneste samarbeidsparten i et prosjekt av betydning i regi av en Pasient- og brukerorganisasjon.