• Legemiddelindustriens bransjeregler27.5 Reklameforbud og intern godkjenning

    27.5 Reklameforbud og intern godkjenning

    Det er ikke tillatt å reklamere for reseptpliktige Legemidler overfor andre enn Helsepersonell, jf. punkt 8.1. Ansvaret for at samhandling, herunder materiell som deles, med Pasient- og brukerorganisasjoner er i overenstemmelse med reklamereglene, tilligger Medlemsfirmaets reklameansvarlige, jf. punkt 29.1.

    Alle Medlemsfirmaer i LMI skal ha en intern godkjennelsesprosess for avtaler med Pasient- og brukerorganisasjoner.