• Legemiddelindustriens bransjeregler27.3 Annonse- og standkjøp

    27.3 Annonse- og standkjøp

    Et Medlemsfirma kan kjøpe annonser i organisasjonenes tidsskrifter eller nettsider. Et Medlemsfirma kan også kjøpe standplass på organisasjonenes arrangementer.

    Kjøpet skal være til markedspris og foregå på en slik måte at verken samfunnet eller organisasjonens medlemmer kan trekke i tvil uavhengigheten eller integriteten til organisasjonen(e) og firma(ene).

    Veiledning
    Det presiseres for ordens skyld at Reklame for reseptbelagte Legemidler ikke er tillatt rettet mot andre enn Helsepersonell.