• Legemiddelindustriens bransjeregler27.1 Samarbeid med Pasient- og brukerorganisasjoner

  27.1 Samarbeid med Pasient- og brukerorganisasjoner

  Et Medlemsfirma kan samarbeide med Pasient- og brukerorganisasjoner for å støtte deres arbeid, herunder å bistå med informasjon til allmenhet, pasienter og pårørende, samt dra nytte av deres kompetanse.

  Tre former for samarbeid er tillatt:

  • Pasientrettet samarbeidsprosjekt som beskrevet i 27.2
  • Annonse- og standkjøp som beskrevet i 27.3
  • Oppdrag som beskrevet i 27.4