• Legemiddelindustriens bransjeregler26.6 Metodenotat

  26.6 Metodenotat

  Medlemsfirmaene skal publisere en sammenfatning av de metoder det har brukt for å oppgi beløpene.

  Denne sammenfatningen skal beskrive kategoriseringen av verdioverføringene og i hvilket format de offentliggjøres, f.eks. merverdiavgift og andre skatterettslige opplysninger, valutaeffekter, samt andre opplysninger som kan påvirke størrelsen på beløpene.

  Veiledning
  Alle firmaene skal utarbeide et metodenotat. Formålet med notatet er å forklare hvordan firmaet har bygget opp sine opplysninger. Skjemaet skal være tilgjengelig på firmaets nettsted sammen med offentliggjøringsskjemaet. Notatet skal inneholde opplysninger om hvordan firmaet håndterer sine opplysninger.
  Notatet skal være tilgjengelig på firmaets nettsted sammen med offentliggjøringsskjemaet. Notatet skal inneholde opplysninger om hvordan firmaet håndterer sine opplysninger.
  Eksempler på hva som kan være relevant å ha med er:
  • Beregningsmetoder for beløp.
  • Redegjørelse for behandling av sensitiv informasjon.
  • Redegjørelse for hvordan verdioverføringer over landegrensene offentliggjøres.
  • Grense for hva som er oppgitt osv. (grensen mellom reseptfrie/reseptpliktige Legemidler eller typer helsepersonell/Helseorganisasjon)
  • Hvordan kontrakter som går over flere år behandles
  • Andre opplysninger som er aktuelle i forbindelse med offentliggjøringen.
  • Måten ikke-intervensjonsstudier rapporteres
  • Måten indirekte verdioverføringer til en tredjepart utenom helsepersonell og Helseorganisasjoner rapporteres.
  Listen er ikke uttømmende. Innholdet i metodenotatet er Medlemsfirmaets ansvar.