• Legemiddelindustriens bransjeregler26.3 Nasjonal og internasjonal rapportering

  26.3 Nasjonal og internasjonal rapportering

  Rapporteringen skal være i tråd med det nasjonale regelverket i landet mottakeren har sin primære arbeidsplass eller sitt primære tilhold.

  Hvis mottakeren hovedsakelig har sitt virke i et annet europeisk land enn Norge, og Medlemsfirmaet ikke har mulighet til å oppgi verdioverføringen gjennom morselskap i utlandet, skal Medlemsfirmaet rapportere verdioverføringen i henhold til det norske regelverket.

  Veiledning
  Verdioverføringer til helsepersonell og Helseorganisasjoner som har sin praksis, sin forretningsadresse eller sitt hjemsted i Europa, skal offentliggjøres i samsvar med det nasjonale regelverket i det landet der mottakeren har sin vesentlige praksis, uansett om verdioverføringen skjer i eller utenfor dette landet. Dette betyr at det vil være nødvendig med kunnskap om reglene i andre land ved f.eks. oppdrag med helsepersonell som har sin vesentlige praksis i andre land enn Norge.
   Hovedregelen er at offentliggjøringen gjennomføres av datterselskapet i det landet hvor helsepersonellet har sin vesentlige praksis. Hvis firmaet ikke har noe datterselskap, opprettes en nettside i tråd med reglene i landet hvor helsepersonellet har sin vesentlige praksis. Ved flere firmaorganisasjoner i samme land, avgjør firmaet selv hvilken juridisk enhet som er mest relevant for offentliggjøringene.