• Legemiddelindustriens bransjeregler24.3 Kvantumsbegrensning

    24.3 Kvantumsbegrensning

    Det kan kun gis ut én minstepakning pr. Legemiddel pr. mottaker pr. år.

    Veiledning
    Med år menes 12 måneders periode fra første skriftlige rekvisisjon fra vedkommende lege, tannlege, veterinær eller fiskehelsebiolog.