• Legemiddelindustriens bransjeregler24.1 Hvem kan motta legemiddelprøver

    24.1 Hvem kan motta legemiddelprøver

    Legemiddelprøver kan distribueres til leger, tannleger, veterinærer og fiskehelsebiologer som er kvalifisert til å forskrive det aktuelle Legemiddel slik at de kan gjøre seg kjent med preparatet.

    Enhver utlevering skal bare skje etter skriftlig og signert rekvisisjon fra lege, tannlege, veterinær eller fiskehelsebiolog.

    Utdeling av gratisprøver kan ikke skje utelukkende i den hensikt at preparatet skal brukes i pasientbehandling.