• Legemiddelindustriens bransjeregler22.4 Antall deltakere og utvelgelse

  22.4 Antall deltakere og utvelgelse

  Antall eksterne eksperter på møtet skal være hensiktsmessig i forhold til møtets formål. Antall firmarepresentanter skal ikke være flere enn det som er nødvendig for gjennomføringen av møtet.

  Eksterne eksperter skal velges ut i fra faglige kvalifikasjoner innenfor det området de skal gi råd, og ikke ut i fra tidligere eller forventet forskrivning eller stilling/deltakelse i organer som kan påvirke innkjøp av Legemidler.

  Veiledning
  Det må kunne dokumenteres hvorfor hver enkelt konsulent er forespurt om å delta i Advisory Board og hvilken unik kompetanse denne personen besitter.
  Det bør ikke være mer enn 6 konsulenter pr. møte i nasjonale Advisory Boards. Det bør ikke være mer enn 15 konsulenter pr. møte i internasjonale Advisory Boards.
  Antallet deltakere fra Medlemsfirmaet skal normalt være maksimalt halvparten av antallet eksterne konsulenter.