• Legemiddelindustriens bransjeregler22.3 Ikke skjult markedsføring

    22.3 Ikke skjult markedsføring

    Advisory Board-møter skal ikke være en arena for (skjult) markedsføring eller prelansering av nye Legemidler eller indikasjoner.

    Dersom ikke-godkjente indikasjoner eller Legemidler skal diskuteres bør møtet inviteres til og ledes av ansatte i Medlemsfirmaets medisinske avdeling.

    Veiledning
    Det er avgjørende at møter innkalles til, presenteres og gjennomføres på en måte som ikke reiser tvil om at formålet med møtet utelukkende er at Medlemsfirma skal få bedre innsikt i et terapiområde, vitenskapelige data, behandlingstradisjoner eller et udekket medisinsk behov.