• Legemiddelindustriens bransjeregler22.2 Klart definert oppdrag

  22.2 Klart definert oppdrag

  Ethvert Advisory Board skal ha et klart definert oppdrag, og møter skal kun arrangeres når dette er nødvendig.

  Alle Advisory Board-møter skal ha et klart definert formål og en agenda med klar overvekt av de eksterne ekspertenes bidrag.

  Veiledning
  Et Advisory Board-oppdrag skal være klart definert og skal ikke være generell rådgivning innenfor et terapiområde.
  Et Advisory Board-oppdrag er å anse som arbeidsoppdrag og det skal inngås skriftlig avtale med den enkelte eksterne ekspert med beskrivelse av blant annet oppdragets innhold og honorar, jf kapittel 21. Det minnes om at oppdrag i Advisory Boards og lignende rådgivningsgrupper skal godkjennes av arbeidsgiver, jf. punkt 21.1 tredje avsnitt.
  Antallet møter for et Advisory Board skal begrenses til det minimum som er nødvendig for å gjennomføre det aktuelle oppdraget.
  På alle møter med Advisory Board skal hovedvekten av programmet være diskusjon hvor de eksterne konsulentene får mulighet til å gi råd til Medlemsfirmaet.