• Legemiddelindustriens bransjeregler22.1 Formål

  22.1 Formål

  Formålet med et Advisory Board er at Medlemsfirmaet skal få bedre innsikt i et terapiområde, vitenskapelige data, behandlingstradisjoner eller et udekket medisinsk behov.

  Et Advisory Board skal bare opprettes dersom det er et reelt behov for ekstern kompetanse.

  Veiledning
  Et Advisory Board er en rådgivningsgruppe hvor Helsepersonell eller annen ekspertise gir Medlemsfirmaene råd innenfor helse eller vitenskapelige problemstillinger.
  Generelle diskusjonsgrupper, programkomiteer eller grupper som deltar i markedsføringsundersøkelser regnes ikke som Advisory Board.
  Et Advisory Board skal bare opprettes dersom det er et reelt behov for ekstern kompetanse, og skal kun bestå av deltakere som kan tilføre Medlemsfirmaet kunnskap det ikke allerede selv besitter. I mange tilfeller vil det være mulig å tilegne seg den samme kunnskapen/innsikten på andre måter, og det skal da ikke opprettes et Advisory Board.
  Det er ikke tillatt å opprette flere Advisory Boards med helt eller delvis overlappende formål.