• Legemiddelindustriens bransjeregler21.2 Krav til oppdraget

  21.2 Krav til oppdraget

  Konsulenttjenester må, i den utstrekning det er relevant i det enkelte tilfelle, oppfylle samtlige av de følgende kriterier:

  a) før forespørsel om oppdrag rettes til vedkommende Helsepersonell og avtale inngås, skal det være definert konkrete behov for oppdraget/tjenesten

  b) kriterier for utvelgelse av konsulenter skal være direkte relatert til de definerte behov og de personer som er ansvarlig for utvelgelsen av konsulenter må ha tilstrekkelig kompetanse til å vurdere hvorvidt aktuelle de Helsepersonell fyller disse kriteriene

  c) antall Helsepersonell som engasjeres til oppdrag/tjeneste skal være rimelig i forhold til å oppnå de definerte behovene for engasjementet

  d) skriftlig avtale skal inngås før oppdraget/tjenesten iverksettes

  e) den skriftlige avtalen skal detaljert beskrive oppdraget/tjenesten og forutsetningen for størrelse på og utbetaling av kompensasjon

  f) Medlemsfirmaet skal holde oversikt over inngåtte avtaler med Helsepersonell

  g) resultater av utførte tjenester/oppdrag skal kun benyttes i overensstemmelse med inngått avtale