• Legemiddelindustriens bransjereglerKjøp av tjenester av helseorganisasjoner mm

  Kjøp av tjenester av helseorganisasjoner mm

  Helseorganisasjoner kan utføre tjenester for et Medlemsfirma bare dersom hensikten er å bidra til medisinsk forskning eller bedre pasientbehandling.

  Slike tjenester skal ikke tilbys eller kjøpes for å utilbørlig påvirke en beslutning om å anbefale, forskrive, kjøpe, gi, selge eller administrere et Legemiddel.

  Dette kapittel 20 gjelder også andre enheter som drives eller styres av eller for Helsepersonell.

  Veiledning
  Kjøp av tjenester skal være basert på reell markedspris. Det betyr at det må være rimelig forhold mellom pris og gjenytelse.  
  Vedrørende forbudet mot utilbørlig påvirkning vises det til veiledningen til punkt 14.7.