• Legemiddelindustriens bransjeregler2.5 Brudd på Reglene og sanksjoner

    2.5 Brudd på Reglene og sanksjoner

    LMI og Den norske legeforening har etablert Rådet for legemiddelinformasjon («Rådet») som et selvregulerende kontrollorgan for alle Medlemsfirma og medlemmer av Den norske legeforeningen.

    Rådet er adressat for påstander om brudd på disse Reglene. Vedrørende saksbehandling og sanksjoner ved eventuelle brudd vises til vedtekter for Rådet.