• Legemiddelindustriens bransjeregler2.4 Hvem Reglene gjelder for

  2.4 Hvem Reglene gjelder for

  Reglene gjelder for alle Medlemsfirma.

  For utenlandske bedrifter som har fullmektig i Norge, er det den norske fullmektigen som er ansvarlig for at Reglene blir fulgt. Den norske fullmektigens ansvar gjelder også når informasjonen/samhandlingen er administrert/styrt av avdeling utenfor Norge.

  Veiledning
  Dersom et utenlandsk Medlemsfirma arrangerer en aktivitet i Norge (f.eks. stand, symposium osv. i forbindelse med internasjonal kongress i Norge), så gjelder disse Reglene, herunder at alt materiell og alle aktiviteter skal følge norske regler.
  Reglene gjelder også dersom tredjepart opptrer på vegne av Medlemsfirma.