• Legemiddelindustriens bransjeregler2.2 Reseptstatus

    2.2 Reseptstatus

    Reglene gjelder Reklame for og virksomhet forbundet med både reseptfrie og reseptpliktige Legemidler slik det fremgår av sammenhengen.