• Legemiddelindustriens bransjeregler2.2 Reseptstatus

    2.2 Reseptstatus

    Reglene gjelder Reklame for og virksomhet forbundet med både reseptfrie, herunder Legemidler i pakninger som er unntatt fra reseptplikt, og reseptpliktige Legemidler slik det fremgår av sammenhengen.