• Legemiddelindustriens bransjeregler2.1 Humanmedisinske Legemidler

  2.1 Humanmedisinske Legemidler

  Reglene gjelder bare Reklame for og virksomhet forbundet med humanmedisinske Legemidler.
  For virksomhet som gjelder veterinærlegemidler, vises det til regler for markedsføring av veterinærmedisinske legemidler.

  Veiledning
  Avgrensning mot annen virksomhet i Medlemsfirmaet
  Dersom et Medlemsfirma markedsfører både humanmedisinske Legemidler og andre produkter som ikke faller inn under disse Reglene, f.eks. helseprodukter eller kosttilskudd, så gjelder disse Reglene bare for firmaets humanmedisinske virksomhet. Det vil si at firmaet må følge disse Reglene for all Reklame og alle aktiviteter som helt eller delvis er knyttet til firmaets humanmedisinske virksomhet. Dette forutsetter at Medlemsfirma skiller klart mellom produktområdene i sin virksomhet. Dersom Medlemsfirmaet ikke skiller klart mellom produktområdene i sin virksomhet vil Reglene få anvendelse på hele virksomheten.
  Et eksempel: Et Medlemsfirma markedsfører et Legemiddel for smertelindring. Firmaet har også andre smerterelaterte produkter i sin portefølje som ikke er Legemiddel. For firmaets markedsføring av ikke-legemidler gjelder ikke begrensningene som fremkommer av disse Reglene, f.eks. så gjelder ikke gaveforbudet i kapittel 13 eller beløpsbegrensningene i kapittel 18. Dette forutsetter imidlertid at Medlemsfirmaet skiller klart mellom produktområdene i sin virksomhet. Dette innebærer for eksempel at de to produktkategoriene ikke kan markedsføres sammen, samtidig eller i tilknytning til hverandre, og bør heller ikke fremstå (ved design/farger) som å høre sammen.