• Legemiddelindustriens bransjeregler19.5 Forbud mot utilbørlig påvirkning

    19.5 Forbud mot utilbørlig påvirkning

    Donasjoner kan ikke tilbys eller gis for å utilbørlig påvirke en beslutning om å anbefale, forskrive, kjøpe, gi, selge eller administrere et Legemiddel.

    Veiledning
    Det vises til veiledning til punkt 14.7
    En donasjon av f.eks. utstyr eller Legemidler skal aldri binde fremtidig bruk av Legemidler eller på annen måte knytte Helseorganisasjonen til Medlemsfirma på en utilbørlig måte.