• Legemiddelindustriens bransjeregler19.4 Dokumentasjon og åpenhet

    19.4 Dokumentasjon og åpenhet

    Dokumentasjon rundt donasjonen oppbevares av Medlemsfirmaet i minst fem år.

    Medlemsfirmaene skal publisere at donasjoner finner sted (se kapittel 26).

    Veiledning
    Det vises til kapittel 26 om Åpenhet om verdioverføringer fra Medlemsfirma til Helsepersonell eller Helseorganisasjoner.