• Legemiddelindustriens bransjeregler19.2 Medisinsk forskning eller bedre pasientbehandling

  19.2 Medisinsk forskning eller bedre pasientbehandling

  Støtte kan ytes bare dersom formålet er å bidra til medisinsk forskning eller bedre pasient- behandling.

  Støtte må være for et klart definert formål. Det kan ikke gis støtte til generell drift av Helse- organisasjonen.

  Veiledning
  Støtte kan kun gis til medisinsk forskning og/eller bedre pasientbehandling, dvs. at Støtte alltid må ha som formål å være til fordel for pasienter og/eller helse til den allmene befolkning.
  Støtte skal knyttes til et spesifikt formål som beskrevet i søknaden.
  Med medisinsk forskning menes f.eks. grunnforsking eller klinisk forskning som utføres av Helseorganisasjon.
  Med bedre pasientbehandling menes f.eks. medisinske utdanningsaktiviteter, medisinsk utdanningsmateriale, utvikling og produksjon av informasjonsmateriale til pasienter og/eller Helsepersonell som brosjyrer, informasjonskampanjer, app’er mv. Også prosjekter som bidrar til økt kunnskap om behandling omfattes.
  Støtte kan være i form av økonomisk bidrag eller bidrag i form av gjenstander som for eksempel medisinske hjelpemidler for å utføre et spesielt prosjekt som beskrevet i søknaden.