• Legemiddelindustriens bransjeregler19.1 Medisinsk forskning eller bedre pasientbehandling

  19.1 Medisinsk forskning eller bedre pasientbehandling

  Med donasjon menes gjenstander av verdi eller rene økonomiske bidrag.

  Det er tillatt for et Medlemsfirma å gi donasjoner til Helseorganisasjoner dersom hensikten er å bidra til medisinsk forskning eller bedre pasientbehandling.

  Det er ikke tillatt å gi donasjoner til andre enn Helseorganisasjoner.

  Reglene i dette kapittel 19 er ikke til hinder for at et Medlemsfirma på lik linje med andre næringsdrivende kan gi støtte til veldedige/ideelle/samfunnsnyttige formål som ikke direkte eller indirekte kan knyttes til firmaets virksomhet som legemiddelprodusent, som for eksempel støtte til TV-aksjonen eller lokal barneidrett.

  Veiledning
  Reglene gjelder donasjoner til medisinsk forskning eller bedre pasientbehandling.
  Begrepet donasjon omfatter grants.
  Det er ikke tillatt å gi donasjoner til andre enn Helseorganisasjoner. Dette betyr at det f.eks. ikke er tillatt å gi donasjoner til enkeltpersoner, til Pasient- og brukerorganisasjoner eller til kommersielle aktører.