• Legemiddelindustriens bransjeregler18.5 Ikke andre formål

    18.5 Ikke andre formål

    Det er ikke tillatt å legge til rette for at billetter helt eller delvis benyttes til andre formål enn det aktuelle møtet.