• Legemiddelindustriens bransjeregler18.4 Minimum varighet på faglig program

  18.4 Minimum varighet på faglig program

  Dersom det skal tilbys forpleining utenfor Helsepersonells arbeidsplass, stilles det krav til minimum varighet på faglig program.

  Faglig program kan omfatte faglig innlegg, produktinformasjon fra ansatt i Medlemsfirma eller faglig innlegg fra ekstern (innleid) foredragsholder.

  Fagmøter uten reise («kveldsmøter») må ha minst 2 x 45 min. med faglig program før måltidet for at det skal være lov å servere middag.

  Dersom det faglige programmet nødvendiggjør reise med overnatting skal det faglige program og deltakelse fra det enkelte Helsepersonell utgjøre minst 5 timer pr. dag med unntak av reisedag, hvor kravet er minst 3 timer faglig program med mindre reiseprogrammet gjør dette umulig.

  Veiledning
  Med faglig program menes f.eks. foredrag innen de terapi- eller fagområder Medlemsfirmaet opererer, samt produktinnlegg. Faglig program kan også bestå av case-diskusjoner, workshops, gruppearbeid, problembasert læring, osv. innen de terapi- eller fagområder Medlemsfirmaet opererer.
  I tillegg til den obligatoriske tiden (2 x 45 minutter, 3 eller 5 timer) med påkrevd faglig program, er det tillatt med kortere faglige foredrag/innslag om andre tema knyttet til Medlemsfirmaets eller tilhørernes virksomhet, herunder pasientbehandling, f.eks. innlegg om jus knyttet til pasientjournaler, opplæring i søk på internett etter medisinsk informasjon osv. Denne delen skal gis en underordnet plass i invitasjonen og programmet, og må komme i tillegg til den obligatoriske tiden med påkrevd faglig program.
  Foredrag eller innslag som må anses som underholdning eller som er sosialt preget er ikke tillatt.