• Legemiddelindustriens bransjeregler18.4 Måltidssatser

  18.4 Måltidssatser

  18.4.1 Satser i Norge

  Bevertningssats A: Opptil 50 prosent av Statens representasjonssats for lunsj.

  Bevertningssats B: Opptil 70 prosent av Statens representasjonssats for middag.

  Satsene er inklusiv drikke og mva, eksklusiv eventuell «tips».

  Se veiledningen for gjeldende kronebeløp.

  18.4.2 Satser utenfor Norge

  For arrangementer og arbeidsmøter i utlandet gjelder satsene i arrangementets vertsland (bestemt av nasjonal bransjeforening).

  Dersom det ikke finnes lokalt bestemte satser i vertslandet, gjelder de aktuelle Statens satser for kostgodtgjørelse utland.

  18.4.3 Alkoholservering

  Alkoholservering utover moderate mengder vin eller øl til middag i etterkant av møter, er ikke tillatt. Alkohol skal aldri serveres på arbeidsplass.

  Veiledning
  Punkt 18.4.1 Satser i Norge
  Statens representasjonssats for lunsj for 2019 er kr. 488, dvs. maksimalsats A for bevertning i 2019 er kr. 244.
  Statens representasjonssats for middag for 2019 er kr. 1329, dvs. maksimalsats B for bevertning i 2019 er kr. 930.
  Punkt 18.4.4 Alkoholservering
  Servering av øl eller vin sammen med mat er tillatt i moderate mengder, med moderate mengder forstås normalt 1-2 glass. Det er ikke tillatt å servere alkoholholdig aperitiff eller brennevin.
  Punkt 18.4.3 Alkoholservering
  Servering av øl eller vin sammen med mat er tillatt i moderate mengder, med moderate mengder forstås normalt 1-2 glass. Det er ikke tillatt å servere alkoholholdig aperitiff eller brennevin.