• Legemiddelindustriens bransjeregler18.1 Forpleining

  18.1 Forpleining

  Medlemsfirmas forpleining av Helsepersonell er bare tillatt i forbindelse med arrangementer som nevnt i kapittel 15. Forpleining skal være begrenset til reise, måltider og overnatting.

  Reglene i dette kapittel 18 gjelder også ved konsulentoppdrag og klinisk utprøvning.

  Det minnes om de særlige begrensninger som gjelder forpleining til ansatte i helseforetakene, se særlig punkt 17.2 tredje avsnitt.

  Veiledning
  Det er lov å dekke utgifter i forbindelse med konsulentoppdrag, jf. kapittel 22.
   Dette gjelder også for ansatte på helseforetak under forutsetning at alle utgifter som skal dekkes er nevnt i avtalen om konsulentoppdraget og at avtalen er avklart med arbeidsgiver ihht foretakets regler.