• Legemiddelindustriens bransjeregler17.5 Opplæring av pasienter og pårørende

    17.5 Opplæring av pasienter og pårørende

    Det kan inngås avtaler om pasient- og pårørendeopplæring, f.eks. utarbeidelse av pasientbrosjyrer eller utdanning og opplæring gjennom lærings- og mestringssentra eller andre tiltak.

    Kun medarbeidere ansatt i helseforetak og brukerrepresentanter kan stå for den direkte kontakten med pasienter og pårørende.

    Note
    Dette kapittelet inneholder enkelte særbestemmelser om kontakt mellom Medlemsfirma og ansatte på offentlige sykehus. Alle øvrige bestemmelser i Reglene som gjelder Helsepersonell får selvsagt også anvendelse for Helsepersonell som er ansatt på offentlige sykehus.