• Legemiddelindustriens bransjeregler17.3 Møter i regi av helseforetaket

    17.3 Møter i regi av helseforetaket

    Kurs og faglige møter i egen regi av helseforetaket skal arrangeres uten økonomisk eller praktisk medvirkning fra Medlemsfirmaer. Medlemsfirmaet kan imidlertid etter invitasjon forelese eller bidra med foreleser på interne kurs i helseforetakets egen regi.

    Note
    Dette kapittelet inneholder enkelte særbestemmelser om kontakt mellom Medlemsfirma og ansatte på offentlige sykehus. Alle øvrige bestemmelser i Reglene som gjelder Helsepersonell får selvsagt også anvendelse for Helsepersonell som er ansatt på offentlige sykehus.