• Legemiddelindustriens bransjeregler17.1 Krav om avtale

  17.1 Krav om avtale

  Møter mellom firmarepresentanter og ansatte på offentlige sykehus skal alltid være avtalt på forhånd i tråd med helseforetakets fullmaktsrutiner.

  Veiledning
  Dette kapittelet inneholder enkelte særbestemmelser om kontakt mellom Medlemsfirma og ansatte på offentlige sykehus. Alle øvrige bestemmelser i Reglene som gjelder Helsepersonell får selvsagt også anvendelse for Helsepersonell som er ansatt på offentlige sykehus.
  Punkt 17.1 Krav om avtale
  Uanmeldte besøk skal ikke finne sted.