• Legemiddelindustriens bransjeregler16.3 Arrangementer som arrangeres av Helsepersonellforening. Konseptgodkjenning.

  16.3 Arrangementer som arrangeres av Helsepersonellforening. Konseptgodkjenning.

  Det gjelder særlige vilkår for finansiering av arrangementer som arrangeres i Norge av norske Helsepersonellforeninger.

  16.3.1  Vilkår om konseptgodkjenning

  Et Medlemsfirma kan være med å finansiere arrangement som arrangeres av Helsepersonellforening bare dersom arrangementet på forhånd er konseptgodkjent av sekretariatet i Rådet.

  Det er Helsepersonellforeningen som søker om konseptgodkjenning.

  16.3.2  Vilkår for konseptgodkjenning

  Vilkår for konseptgodkjenning:

  • Alle vilkår i punkt 16.2 skal være oppfylt
  • Helsepersonellforeningen som er arrangør er en registrert forening med norsk organisasjonsnummer
  • Reise, opphold og kursavgift for deltakerne skal dekkes av deltaker selv eller av deltakers arbeidsgiver, ikke av arrangør
  • Arrangementet finner sted i Norge
  • Budsjettet viser at arrangementet høyst vil ha et overskudd på 10% av inntektene

  Dersom samlet bidrag fra alle Medlemsfirma er under 10% av arrangementets totale budsjett, kan det etter Sekretariatets nærmere vurdering konseptgodkjennes selv om vilkårene i 16.2 (vi) og 16.3.2  (v) ikke er oppfylt. Avslag skal begrunnes.

  16.3.3  Offentliggjøring

  Når et arrangement er konseptgodkjent, vil dette bli offentliggjort på Digitalis.

  Veiledning
  Søknader om konseptgodkjenning behandles 1 dag pr. uke. Søknad sendes til soknader@lmi.no minimum 60 dager før arrangementet er tenkt avholdt. Søknaden skal inneholde utfylt konseptskjema, program, invitasjon til utstiller og budsjett.
  Hvis søknaden er feil utfylt eller tilleggsmateriell mangler vil søker motta melding om dette.
  Rådets sekretariat vil sende godkjent søknad til arrangøren av arrangementet samt at godkjenningen blir offentliggjort på Digitalis.
  Søknader som ikke blir innvilget vil ikke bli lagt ut på Digitalis, det vil kun bli lagt ut godkjente søknader.