• Legemiddelindustriens bransjeregler15.8 Forbud mot utilbørlig påvirkning

    15.8 Forbud mot utilbørlig påvirkning

    Helsepersonell og andre faggrupper skal ikke inviteres til arrangement for å utilbørlig påvirke en beslutning om å anbefale, forskrive, kjøpe, gi, selge eller administrere et Legemiddel.

    Veiledning
    Det vises til veiledning til punkt 14.7