• Legemiddelindustriens bransjeregler15.7 Møter med faggrupper som ikke er Helsepersonell

  15.7 Møter med faggrupper som ikke er Helsepersonell

  Dette punkt 15.7 gjelder faggrupper som ikke er Helsepersonell i Reglenes forstand, men som i sitt virke arbeider tett sammen med Helsepersonell.

  Medlemsfirmaene kan tilby disse faggruppene opplæring innen relevante faglige områder. Det skal ikke gis informasjon som inneholder Reklame for reseptpliktige Legemidler.

  Medlemsfirmaene kan tilby disse faggruppene forpleining innenfor de samme rammer og begrensninger som Helsepersonell, jf. kapittel 18.

  Veiledning
  Det er i tråd med regelverket å arrangere faglige møter for helsepersonellgrupper som ikke er omfattet av Legemiddelforskriftens definisjon av Helsepersonell, så lenge møtet er relevant og ikke inneholder Reklame for reseptpliktige Legemidler.
  De faggrupper dette er mest relevant for er legesekretærer og apotekteknikere, men dette kan omfatte f.eks. fysioterapeuter, fysikere, radiografer, terapeuter innen psykiatri og rus, bioingeniører osv. Mange av disse faggruppene er helsepersonell etter Helsepersonelloven, men ikke alle.
  Disse faggruppene kan få faglig opplæring f.eks. i spirometri, eller generell helseopplæring om sykdom og helse.
  Det kan være nødvendig å skille opplæring for denne gruppen fra opplæring av Helsepersonell, da sistnevnte gruppe som regel får informasjon om reseptpliktige Legemidler. Reglene for forpleining er imidlertid de samme, slik at det er innenfor regelverket at man spiser middag sammen. Her som ellers gjelder at forpleining må være nødvendig for gjennomføringen av den faglige opplæringen.